Vanaf nu ontvangt u als ggz-professional een nog breder palet aan kennis op het gebied van de psychiatrie. De Tijdstroom Uitgeverij en Boom uitgevers Amsterdam hebben de krachten gebundeld.

Fonds psychologie en psychiatrie van Boom uitgevers Amsterdam

De bestaande (hand)boeken en richtlijnen die voor doelgroepen in de ggz zijn uitgegeven, worden met ingang van 1 januari 2019 samengebracht met de uitgaven in het fonds psychologie en psychiatrie van Boom uitgevers Amsterdam (BuA). In dit fonds zijn momenteel o.a. uitgaven als de DSM-5, de behandelprotocollen en een reeks neuropsychologische handboeken opgenomen.

Versterkte positie binnen de ggz

De krachtenbundeling van de twee fondsen zal leiden tot een grotere focus op en versterking van de positie binnen de ggz. Onder leiding van Arjen Groenink, uitgever psychologie en psychiatrie, zal het fonds verder worden uitgebouwd. Nieuwe boektitels in het fonds worden onder de imprints De Tijdstroom en Boom Psychiatrie uitgegeven. Hannah Klein Haneveld zal in de functie van adjunct-uitgever Psychiatrie en De Tijdstroom verantwoordelijk zijn voor dit deel van het fonds.

Psychiatrie uitgaven

Alle ggz-vakliteratuur van De Tijdstroom, Boom Psychiatrie en andere uitgevers is verkrijgbaar in de Boom Psychiatrie webshop.

Medische en educatieve uitgaven

De medische en educatieve uitgaven van De Tijdstroom, het Tijdschrift voor Psychiatrie en Tijdschrift voor Psychotherapie, alsmede de digitale uitgaven, zullen worden voortgezet en uitgebouwd in een ‘nieuwe’ uitgeverij die als bedrijfsnaam De Tijdstroom zal aanhouden.

De Tijdstroom ‘nieuwe stijl’ zal met ingang van 1 januari 2019 op de Vondellaan 150 in Utrecht worden gevestigd, onder leiding van directeur-uitgever Gina Doedens. Het bedrijf zal zich richten op het ontwikkelen van vernieuwende, multimediale scholing en nascholing voor medische beroepsbeoefenaren (in opleiding). Annemieke Kreuning-Schaefer zal onder meer het aanspreekpunt blijven voor de redacties en auteurs van Tijdschrift voor Psychiatrie en Tijdschrift voor Psychotherapie. De boeken, tijdschriften en nascholing van de Tijdstroom zijn verkrijgbaar via www.tijdstroom.nl.